Supervisie

Supervisie is een methode, bedoeld voor professionals die met mensen werken. Denk hierbij aan beroepen binnen zorg, welzijn en onderwijs. Anders dan bij werkbegeleiding gaat het bij supervisie niet alleen om de werkuitvoering, maar over jezelf als professional. Waarom gedraag je je in je werk zoals je je gedraagt? Het doel van supervisie is je denken, voelen en handelen bij elkaar te brengen, zodat je stappen kunt zetten in je persoonlijke ontwikkeling als professional. 

 

Concreet:

  • Een supervisietraject bestaat uit 10 gesprekken van 1 uur.
  • Voor elke bijeenkomst lever je een casus aan, waarmee we aan het werk gaan.
  • De bijeenkomsten vinden om de 2 à 3 weken plaats.